Cuma , 29 Mayıs 2015
Anasayfa » Yazarlar » Üst akıl
Üst akıl

Üst akıl

MALÛM, üstün zekâ derken vasatı çok aşan bir beyin sistematiğini kastediyoruz.

 

Peki de şu “üst akıl” nereden çıktı?

 

Kim tarafından icat edildi? Nasıl oluyor da lügate girdi? Hangi kontekste peydahlandı?

 

Daha önce bu deyimi ya işitmiyorduk, ya da kırk yılın birinde kulağımıza çalınıyordu.

 

Oysa en başta Recep Tayyip Erdoğan, sözkonusu ifade artık ağızdan düşmez oldu.

 

Ak Saray kiracısı hoşuna gitmeyen bir durumla mı karşılaştı?

 

Sorumlusunu ve suçlusunu derhal her şeye kâdir bir “üst akıl”da keşfediyor!

 

Cumhurbaşkanı’na sorarsanız, kim ki kendi iradesinin dışına taşan bir olayın aktörüdür, o şahıs mutlaka bir “üst akıl” tarafından yönetilmektedir… İpleri başkasının elindedir…

 

Hâl böyle olunca da tabii bilumum hınk deyiciler yine aynı telden çalıyor.

 

Varsa “üst akıl”, yoksa “üst akıl” ki, bizim gibi “alt akıl”a (!) mahkûm olmuş sıradan fanilerin elinde hayatı çaresizlikle izlemekten başka hiçbir alternatif kalmıyor.

 

***

 

İŞİN aslına bakarsanız yukarıdaki kavram nispeten yeni yeni kullanılıyor ama özünde ebedi ve ezeli komplo teorileri mantığının ehlileştirilmiş bir şekline tekabül ediyor.

 

Siyaseten doğrucu “terbiye” (!) terminolojiyi değiştirip aynı temcit pilavını ısıtıyor.

 

Zira “üst akıl” derken tıpkı eskisi gibi her şeyi hesaplamış, tedbirini almış, kararını uygulatmak için de piyonlarını seçmiş bir gizli güç veya güçler koalisyonunu kastediliyor.

 

Komplo teorisini uyduran da kendi meşrebine göre bu şer odağının kâh Yahudiler, kâh Masonlar, kâh emperyalistler, kâh tekeller vs. olduğu varsayıyor ki, birkaç örnek vereyim…

 

***

 

ÇARLIK polisinin yazdığı “Sion Protokolleri”ni göstererek dünyayı Musevilerin yönettiğine; ABD ordusunun tedbirsizliğini es geçerek Pearl Harbor baskınını bizzat Başkan Roosevelt’in tezgâhladığına; papanın Leh asıllı olmasından yola çıkarak komünizmi Vatikan’ın yıktığına veya sevgilisi “Dodi” Mısırlıydı diyerek Prenses Diana’yı İngiliz istihbaratının öldürdüğüne dair zırva yumurtlamış olanların bini bir paradır…

 

Bizim tarafta ise durum tam fecaat! Çok az ulus elimize su dökebilir…

 

Şayet İslamcıysanız, yukarıdakilerine ek olarak bir de aynı tür bir “üst aklın” Müslüman “soykırımına” (!) kılıf uydurmak için 11 Eylül’ü düzenlediğine iman edersiniz.

 

Ulusalcıysanız, Batı’nın Türkiye’yi bölmek ve “Sevr’i hortlatmak” (!) için Kürt ve Ermeni sorunlarını fıştıkladıklarına inanırsınız.

 

Komünistseniz de her taşın altında kapitalist- emperyalist kumpas keşfedersiniz.

 

Yani şeyleri daima gaipten inen bir “üst aklın” ve “öteki”nin varlığıyla açıklarsınız.

 

Dolayısıyla, Türkiye’de zaten hükümran bu beyin ikliminden ötürü Cumhurbaşkanı ne dil pelesengi ettiği deyimle, ne de etiketini taşıdığı siyasi familyayla istisna oluşturuyor.

 

***

 

OYSA böyle bir “üst akıl” yok! Hiçbir zaman da olmadı! Olmayacak da!

 

Sözkonusu kavram irrasyonel düşünceyi sanki rasyonelmiş gibi allayıp pullamaya çalışıyor ama geri planında hem kadercilik ve çaresizlik, hem de mazeret arayışı yer alıyor.

 

Fakat tabii ki “üst aklın” olmadığını söylemek farklı devlet, kurum ve organizmaların stratejiler, taktikler, senaryolar üzerinde çalışmadığını iddia etmek anlamına da gelmiyor.

 

Şüphesiz ki bunlar var ve olmaya devam edecekler.

 

Ancak böylesine bir mevcudiyeti kabullenmek bir şeydir, irade ve istek dışı her gelişmeyi her şeye kâdir bir “üst aklın” “aklı evvelliğine” yormak bambaşka bir şeydir!

 

Zaten rasyonel düşünceyle yukarıdaki irrasyonel düşünceyi sanki rasyonelmiş gibi süslemeye çalışan komplo zihniyeti arasındaki fark da işte tam burada yatıyor.

 

Akıl akıl, Allah rızası için öyle “üst” müst olmadan bir gel de, sadece mantığa takıl!

 

[email protected]

 

*

Not:

Geçmiş yazılara şu linkten ulaşabilirsiniz:

http://arsiv.taraf.com.tr

Etiketler:

Hakkında Hadi Uluengin

Hadi Uluengin