Pazar , 31 Mayıs 2015
Anasayfa » Yaşam » Haydarpaşa Kampüsü Türkiye Sağlık Bilimleri Kampüsü oluyor
Haydarpaşa Kampüsü Türkiye Sağlık Bilimleri Kampüsü oluyor

Haydarpaşa Kampüsü Türkiye Sağlık Bilimleri Kampüsü oluyor

Marmara Üniversitesi’nin tarihi Haydarpaşa Kampüsü ile ilgili tartışmaya son nokta konuldu. Kampüs, torba yasayla, Türkiye Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ne tahsis edildi. Marmara Üniversitesi Haydarpaşa Yerleşkesi’nin Marmara Üniversitesi’nden alınarak Türkiye Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ne (TSBÜ) tahsis edilmesine yönelik kanun teklifi 15 Nisan’da Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Mekteb-i Tıbbiyye-i Şâhâne adıyla hizmet vermek üzere inşa edilen ve hâlen Marmara Üniversitesi adına tahsisli olan Haydarpaşa Kampüsü’nün, Sağlık Bilimleri Üniversitesine tahsis edildiği bildirildi.

 

MÜTEVELLİ HEYETİNİ BAKANLIK BELİRLEYECEK

 

Tıp Fakültesi, Hemşirelik Fakültesi, Yaşam Bilimleri Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nden oluşan Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin yönetim kurulu ise düzenlemede şu şekilde yer aldı: “Heyet; Sağlık Bakanlığı Müsteşarı, Rektör, Sağlık Bakanının seçeceği iki üye ile Yükseköğretim Kurulu tarafından seçilen profesör unvanına sahip bir üye olmak üzere, toplam beş üyeden oluşur.”

 

MESLEK ODALARINDAN TEPKİ GELMİŞTİ

 

TTB ve Üniversite Dayanışma Platformu’nun Temmuz ayında yaptığı ortak basın açıklamasında da her iki yapının da Sağlık Bakanlığı ve hükümete doğrudan bağlı olması eleştirilmişti. Raşit Tükel’in okuduğu açıklamada “Tasarının yasalaştığı takdirde, sağlık eğitimi sisteminin tamamını etkileyecek ve ileride örnek olarak kullanılabilecek ticarileşme ve akademik özerkliğin yok edilmesi yönünde bir dönüşümün kapısını aralayacağı” belirtilmişti.

 

MİRAY TAMER