Pazartesi , 1 Haziran 2015
Anasayfa » Yaşam » AKP iktidarında kadınların kariyeri annelikle sınırlandı
AKP iktidarında kadınların kariyeri annelikle sınırlandı

AKP iktidarında kadınların kariyeri annelikle sınırlandı

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu, 2015 Genel Seçimleri öncesinde 13 yıllık AKP iktidarı döneminde kadının geldiği yeri değerlendirdi.

 

“Kadınlar muhafazakar AKP iktidarında emekleri ve bedenleriyle hiçbir dönemde olmadığı kadar saldırı altındalar” denilen seçime yönelik değerlendirmede; AKP iktidarı döneminde hak temelli sosyal politikaların yerini sosyal yardımlara bıraktığı Meclis kapanmadan yasalaşan ‘aile paketi’nin de kadınları çocuk doğurmaya ve buna uygun olarak esnek ve güvencesiz çalışmaya teşvik oluşturduğu belirtildi. Kadın hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu’nun seçime dönük değerlendirmesinde şu bilgiler paylaşıldı: İşgücüne katılan kadınlar çoğunlukla kayıt dışı, sigortasız ve sendikasız çalışıyorlar. Kadınların kariyerleri sadece “annelik” olarak sınırlanıyor.

 

 

KADINA ŞİDDETTE ARTIŞ

 

Aslında “Aile” tasarısında ifadesini bulan düzenlemeler AKP iktidarı süresince adım adım hayata geçirildi. Önce koruyucu ve gebelik önleyici birimler biçim değiştirdi, bu hizmetin sunulumunda azalma oldu. Kürtaj hakkı yasal düzenlemelerle olmasa bile fiilen yasaklandı. Kürtaj hizmeti veren kamu hastanesi sayısı giderek azaldı. 17 milyonluk İstanbul’da neredeyse kürtaj yapan kamu hastanesi kalmadı. Böylece kürtaj, bir yandan da kamusal bir hizmet olmaktan çıkarılarak piyasalaştırıldı. Kadın örgütleri ve Adalet bakanlığı verilerinden, son 12 yılda 5 bin kadının öldürüldü. Erkek eliyle uygulanan şiddet, devlet şiddetiyle kurumsallaşıyor. AKP Hükümetinin bu yönde en önemli adımı olarak sunduğu şiddet önleme ve izleme merkezleri (ŞÖNİM) 14 ilde 2 yıldır pilot uygulamada. Hükümet ne yenisini açıyor, ne de işlemediği için ŞÖNİM’leri kaldırıyor. Kadına Yönelik Şiddetin en önemli kurumlarından olan sığınakların sayısı 2002 de 11 iken 2014 de 125’ e çıktı. Avrupa Konseyi’nin standartlarına göre sığınaklarda her 10.000 kişiye kalacak bir yer olması gerekiyor. Nüfusu 100 binin üzerinde olan belediyeler sığınak açmak zorunda. Yasa gereği belediyelere ait sığınak sayısı 235 olması gerekirken şu anda sığınak sayısı sadece 90.”

 

Kadınların talepleri şöyle sıralandı:

 

» Kadın istihdamının insan onuruna yaraşır işlerde artırılması esas alınmalı, çalışma yaşamında cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik yasal düzenlemeler yapılmalı ve uygulanmalıdır.

 

» Sağlık hakkından yaralanmak için prim ödeme zorunluluğunun kaldırılmalı, nüfus cüzdanı sağlık hakkı için yeterli olmalı.

 

» Ücretli doğum izni 16 haftadan 24 haftaya çıkartılmalı, kadınların hamilelik ve doğum sonrası işlerine geri dönüşleri güvence altına alınmalı.

 

» Kürtaj hizmeti kamu hastanelerinde kadınlar için erişilebilir olmalı. Evli kadınların gebeliklerini sonlandırmak istedikleri durumlarda eşlerinden izin istenmemeli.

 

» Kadınlarla ilgili bilgileri onların mahremiyetlerini göz ardı ederek merkezileştiren GEBLİZ adı verilen sistem yeniden düzenlenme.

 

» Şiddet gören kadına maddi ve psikolojik destek verme, konut sağlama, iş bulma yükümlülüğünü yerine getirmeli. » Kadınların kolayca ulaşabileceği yeterli ayıda sığınak açılmalı.Zorla gerçekleştirilen evlilikleri engelleyecek ve geçersiz kılınmasını ağlayacak önlemler almalı.

 

» İlk ve orta eğitim müfredatını toplumsal cinsiyet eşitliği fikrini yayınlaştıracak şekilde yeniden oluşturmalı.

 

» Haksız Tahrik indirimi “erkeklik” indirimidir. Kadın cinayeti davalarında haksız tahrik indirimi kaldırılmalı ve kadın cinayeti ağırlaştırıcı sebep kabul edilmeli.

 

GÜLER YILMAZ

Etiketler: