Cumartesi , 30 Mayıs 2015
Anasayfa » Manşet » Yargıda çok başlılığa son, hesap verme, hızlı adalet, hukuki himaye sigortası… İşte adalet reformu
Yargıda çok başlılığa son, hesap verme, hızlı adalet, hukuki himaye sigortası… İşte adalet reformu

Yargıda çok başlılığa son, hesap verme, hızlı adalet, hukuki himaye sigortası… İşte adalet reformu

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Çankaya Köşkü’nde Yeni Yargı Reformu Stratejisi Tanıtım Toplantısı’nda yaptığı konuşmada adalet reformunu açıkladı. Davutoğlu “Yargıda çok başlılık giderilecek, insan odaklı ve özgürlükleri koruyan bir yapı getirilecek” dedi. Başbakan Davutoğlu, “Bireysel başvuruyu biz getirdik. Vatandaşlarımızın hakkını, hukukunu koruyan getirdiğimiz her sistemi savunuruz,

savunmaya devam edeceğiz. Anayasa Mahkemesinin kendi büyük ve önemli işlevini engelleyecek bir iş yükü ile karşılaşması durumunda Anayasa Mahkemesi, kendi tedbirini alır. Bu tedbirler, filtreleme, hani bir süzgeç, tasnif gibi tedbirler, Anayasa Mahkemesinin kendi iç mekanizmaları ile olacak” diye konuştu.

 

Başbakan Davutoğlu’nun konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

 

‘AB İLE UYUM İÇERİSİNDE HAZIRLANDI’

 

“Yeni yargı reformunu hayata geçirdik. Yeni Türkiye’yi inşa etmenin en önemli temellerinden biri de yargı reformu. Önümüzdeki 5 yılda daha da ileri gideceğiz. Bu Yeni Yargı Reformu, uzun zamandır yapılan bir çalışmanın sonucudur. Bu paket, AB ile tam uyumlu bir şekilde hazırlanmıştır.”

 

5 HEDEF

 

“Temelde beş hedef güdüyoruz ve yirmi iki maddeyle bunu detaylandırıyoruz.

 

*Yargıda çok başlılığı gidereceğiz,

 

*Yargı’daki hesap verilebilirliğin ve şeffaflığın artırılması,

 

*Vatandaşların adalete ulaşımını kolaylaştırılması,

 

*Vatandaşların memnuniyetinin hedef alınması,

 

*İnsan odaklı ve özgürlükleri koruyan bir yapı.”

 

‘BİRBİRİYLE ÇELİŞMEYEN BİR YAPI’

 

Yargıda çok başlılığı gideceğiz. İdari, adli uyuşmazlık mahkemeleri. Tüm bunları gözden geçirip entegre birbiriyle çelişmeyen bir yapıya dönüştürülecek. Kamuoyuyla çok kapsamlı bir istişare sağlanacak.

 

ŞEFFAFLIK

 

İkinci hedef yargıdaki, hesap verilebilirliğinin ve şeffaflığın artırılması. HSYK’nın yapısı da dahil olmak üzere…

Üçüncü olarak insan hakları ve özgürlükleri koruyan bir yaklaşımın artırılması. Tüm mahkeme ve savcılıklar yıllık faaliyet raporları hazırlayacaklar. Kamuoyunun doğru ve hızlı bilgilendirilmesi için adliyelerde basın büroları kuruyoruz.

 

‘YARGIYA GÜVEN YÜZDE 100 OLMALI’

 

Yüksek mahkeme kararlarını halka açacağız. Seçim sonrası büyük bir çalışma başlıyor. Yargıya güvenin yüzde 90 olması yetmez yüzde 100 olmalı. Bunu sağlamak durumundayız. Düzenli aralıklarla yargıya güven ve memnuniyet anketleri yapacağız.

 

ADALETE ERİŞİM

 

Vatandaşların adalete erişimini kolaylaştırıyoruz. Bunun için devlet desteğiyle vatandaş sağlık sigortası gibi hukuki himaye sigortasına girecek. Avukatlık parasını nerede bulacağım kaygısı duymamak için kendi istekleriyle hukuki himaye sigortasına girebilecek girenleri de biz devlet olarak destekleyeceğiz.

 

ÜCRETSİZ HUKUK HİZMETİ

 

Ücretsiz avukatlık uygulamasını içeren ‘Adli yardım’ sistemini de genişletip kolaylaştırıyoruz. Avukatların gönüllü olarak ücretsiz hukuk hizmeti vermesi uygulamasını hayata geçireceğiz.

 

MAĞDURLARA İSTİHDAM

 

Mağdur haklarını güçlendiriyoruz. Bu son derece önemli. Tekrarlanan mağduriyet olmaması için etkin bir takip sistemi oluşturulacak. Eski hükümlülere sağladığımız kamuda istihdam imkanı gibi bazı uygulamaları mağdurlara da tanıyacağız. Suç nedeniyle sağlığı bozulan kişilerin tedavi masrafları devlet koruması altında olacak. Sağlık hizmetleri karşılanacak.

 

Şiddete uğrayan kadınlardan çocuklara ve diğer şeylere kadar bunların kamuda rehabilite edilmesi, gerekiyorsa istihdam edilmesine dönük de özel bir kanuni düzenleme planlıyoruz. Yine bu kanunla ağır şiddet suçu nedeniyle mağdur olmuş kişilerin zararlarını sorumlulara rücu edilmek suretiyle devlet ödeyecek. Bu devrim mahiyetinde bir adım.”

 

‘AVUKATLIK KANUNU YENİLENECEK’

 

Avukatlık kanununu baştan aşağı yenileyeceğiz. Avukatlık müessesesini ve savunmayı güçlendiriyoruz.

 

BİLİRKİŞİ RAPORLARI

 

Bilirkişi müessesinde reforma gidiyoruz. Bilir ve kişi yan yana iki güzel tabirin ötesinde bugün maalesef istismarlara, kamuoyunda güven problemlerine yol açan bir nitelikte. Yeni bir kurumsal yapılanmaya gideceğiz. Denetim sistemi kuracağız.

 

ADALET SARAYLARINA DEVAM

 

Yeni adalet sarayları yapmaya devam edeceğiz. Aydınlık salonlarda yapıldığı zaman bir ışıktır adalet. Eski adalet saraylarında koridorlar karanlık, insanlar telaş halinde, eski karakollar gibi. Şimdi adalet saraylarımız aydınlık ferah, insanlar baktığında adalet için geldik kanaatini yaygınlaştıracak yapacağız.  İl merkezleri olmak üzere, büyük ilçelerde, yeni bir kampanyayla adalet saraylarını güçlendireceğiz.

 

ADALET VERİ BANKASI

 

Adalet veri bankası kuruyoruz. Adalet istatistiklerine ilişkin kapasitenin geliştirilmesi önceliklerimiz arasında.

 

E-ADALET SİSTEMİ

 

E-adalet sistemini daha yaygın hale getiriyoruz. İşlem bakımından, yoksa adalete değil vicdandır. Adalet entegre bir şekilde e-adalet sistemiyle birbirine irtibatlandırılıp, vatandaş hakim savcı girdiğinde, işlemlerin çoğu halledilebiliyor. 2002’den bu yana daktilo sesi duyulmuyor, mübaşir sesleri de duyulmuyor.

 

UYAP kapsamında kullanılan sesli görüntülü sistem daha da genişletilecek. Geniş kapsam iletişim ağı kurulacak. Bir hasta yatağında ifadeye çağırılıyor, bir mahkum oradan devredilmesi bile bir sürü güvenlik problemi. 12 Eylül davasında da görüldüğü gibi, mahkemeye gitmesi zor olan kişiler. Skype şeyleri aştı, bu uygulama ile daha da yaygınlaştırılarak, insanların bulundukları yerden adalete uzaktan ifade alma, bir bilgiye ulaşma, devlet kurumları arasındaki bilgi alışverişi daha kullanışlı hale gelecek.

 

İSTİNAF MAHKEMELERİ

 

İstinaf mahkemelerini hayata geçiyoruz. Yüksek mahkemedeki iş yükünü azaltacağız.

 

İCRA İFLAS SİSTEMİ

 

İcra iflas sistemini yeniden yapılandırıyoruz. Borçlu ile alacaklı arasındaki denge gözetilmiş burada borçlu ve alacaklar konusunda, getirdiğimiz yeni düzenlemelerle de ailelerin mağdur edilmemesi için lüzumlu eşyaların haczini yasakladık.

Haczedilen malların gerçek değerinin altında satılmaması için ihalelere elektronik teklif imkanı getirdik. O mallar, ayarlanmış satışlarla el değiştiremeyecek. İcra dairelerinin teşkilat yapısı yeniden düzenlenecek.”

 

YARGILAMA SÜRELERİ

 

İdeal yargılama sürelerini belirliyoruz. Beni en fazla heyecanlandıran bir madde bu oldu. Geç gelen adalet adalet değildir. Her bir dava için, dava türü için bir ideal yargılama süresi belirleyeceğiz.

 

ERMENİ MESELESİ

 

Eğer barışa katkıda bulunulacaksa eğer Avrupa kültürü çok kültürlü yapısını koruyacaksa çok dinli yapısını, herhangi bir dini ya da milli gruba karşı, tarihe dayalı olarak nefret sonucu doğuracak kararlar almaması lazım. Bu, son dönemde Avrupa’da yükselen İslam ve Türk karşıtlığını da tahrik edecek bir durumdur. Mesela artık Türkiye Ermenistan, Türk Ermeni meselesinin ötesine geçmiştir. Avrupa’daki ırkçılığın yeni bir yansımasıdır.

 

AJANSLAR

Etiketler: