Pazartesi , 1 Haziran 2015
Anasayfa » Her Taraf » Yeni Türkiye’nin polisleri nereden getirilecek
Yeni Türkiye’nin polisleri nereden getirilecek

Yeni Türkiye’nin polisleri nereden getirilecek

ALİ AĞCAKULU*/ Üniversite reformunda, üniversite hocaları Nazi Almanya’sından kaçan Musevilerden oluşturulmuştu. Şimdi Yeni Türkiye’nin polisleri ve polisleri yetiştirecek hocalar nereden getirilecek acaba?

 

Yeni kurulan her rejim, kendi muhafızlarını ve müdafilerini yetiştirmek için eğitim alanında reform yapma ihtiyacı hisseder. Zaten örgün eğitimin amacı da rejime hizmet edecek nesilleri yetiştirmek değil midir? Bunların ilk yaptıkları icraat ise eski rejimin eğitim kurumlarını kapatarak yerine, yeni rejimin ihtiyaçlarına göre eğitim kurumları açmaktır. Bu yeni eğitim kurumlarının en temel fonksiyonu, herhangi bir muhakeme ve değerlendirme yapmadan rejimin emellerine hizmet eden, mutlak itaat eden, iradesini merkeze bağlamış kalabalıkları yetiştirmektir. Faşist, muhafazakâr veya sosyalist olsun bütün otoriter yönetimlerin istediği de, varlığını mensup olduğu kimliğe feda eden nesiller yetiştirmektir.
Yeni Türkiye kurulduğunda benzer bir metot takip etmiştir. 1924 yılında Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile eğitim kurumlarında devlet tekeli oluşturularak, medreseler kapatılmıştı. Eski rejimin bütün eğitim kurumları yasaklandığı gibi, eski rejimin alfabesi de yasaklanmıştı. Başında “milli” kelimesi olan ve modern olarak anılan, yeni eğitim kurumlarında yetiştirilen nesillerin birinci vazifesi, Türk İstiklali’ni ve Türk Cumhuriyeti’ni, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir.
Yeni rejim için yapılan reformlar bununla sınırlı değildir. Mesela 1933 yılında üniversite reformu yapılarak, İstanbul Darülfünunu kapatılmış, yerine İstanbul Üniversitesi kurulmuştu. İstanbul Darülfünunu’nda ders veren hocaların çoğu emekliye sevk edilmişti. Yeni üniversitenin hoca kadrosu Nazi zulmünden kaçıp Türkiye’ye gelen Musevilerden oluşturulmuştu. Almanya’dan göçen bu hocalar, üniversitelerde yeni bir zihniyet ve mantalitenin yerleşmesine yardımcı olmuştu. Belki de Yeni Türkiye üniversitelerinin zihniyet devrimi bu şekilde gerçekleşmişti. Eski kadrolara şüphe ile bakılması, onlara güvenilmemesi böyle bir uygulamaya sebep olmuştu.
Türkiye’de eğitim kurumlarının dönüşümü veya tasfiye hareketleri bunlarla sınırlı değildir. Tek Parti döneminde Köy Enstitülerinin kurulması veya 27 Mayıs Darbesi’nden sonra subayların emekliye sevk edilmesi olan Eminsu Olayı gibi birçok uygulamayı anlatmak bu köşenin istiap haddini aşar. Meseleyi bugüne getirecek olursak; geride bıraktığımız günlerde Cumhurbaşkanı’nca da onaylanarak yürürlüğe giren İç Güvenlik Yasası’nda konumuzla ilgili iki önemli karar var. Polis Kolejlerinin ve Polis Akademisi’nin kapatılması. İç Güvenlik Yasası’nda, güvenliği sağlayacak iki Emniyet kurumunun kapatılması son derece manidardır. Güvenliği sağlanacak olan vatandaşların ise, Emniyet kurumlarını tehdit olarak görenler olduğu anlaşılmaktadır. Elbette Cemaat korkusundan haberdar olmadığımı sanmayın. Mesele sadece Cemaat olsaydı, Polis Kolejlerinin ve Akademisinin eğitim kadrolarının değiştirilmesi yeterli olabilirdi. Türkiye Cumhuriyeti kurulurken bile böyle bir uygulama yapılmamıştı. Ordu ve Emniyet teşkilatlarında Osmanlı bakiyeleri muhafaza edilerek geliştirilmişti. Böylece ülkede güvenlik ve asayiş zaafının önüne geçilmeye çalışılmıştı. Ama bu Yeni Türkiye’de Milli Eğitim ve Üniversitelerde çok da radikal dönüşümler yapılmadan Emniyet Teşkilatı’nın eğitim kurumların kapatılması çok daha radikal bir hazırlığın habercisidir. Buna her valinin Süper Vali olmasını da eklerseniz, Ahmet Altan’ın deyimi ile “korkunç bir devlet şiddetinin” yani bir “rejim değişikliğinin” ayak seslerini duyabilirsiniz.
Üniversite reformunda, üniversite hocaları Nazi Almanya’sından kaçan Musevilerden oluşturulmuştu. Şimdi Yeni Türkiye’nin polisleri ve polisleri yetiştirecek Hocalar nerden getirilecek acaba?
Güneydeki çok sevdikleri bir ülkeden mi, sevmedikleri bir ülkeden mi?


*Yıldız Teknik Üniversitesi, Tarih Bölümü

[email protected]

http://twitter.com/aliagcakulu

 

*

Not:

Geçmiş yazılara şu linkten ulaşabilirsiniz:

http://arsiv.taraf.com.tr

Etiketler: