Pazartesi , 1 Haziran 2015
Anasayfa » Alt Manşet » Madenci ve madenler sigortacılara emanet
Madenci ve madenler sigortacılara emanet

Madenci ve madenler sigortacılara emanet

Yüzlerce işçiye mezar olan madenlerde yeni bir dönem başladı. Buna göre, maden sahipleri 1.5 ay içinde tüm işçilerine 150 bin liralık zorunlu ferdi kaza sigortası yaptırmak zorunda olacak. Yeni düzenlemeyle madenlerin denetimi de bir anlamda sigortalara geçmiş oldu. Çünkü, madenler zorunlu sigorta kapsamında altı ayda bir ciddi risk incelemesine tabi tutulacak. Ve asgari sigortalama şartlarını taşımayan veya bu şartları sonradan kaybeden işletmelerin sigorta poliçeleri iptal edilip teminatları askıya alınacağı gibi, faaliyetleri de devlet tarafından durdurula-bilecek. Hazine Müsteşarlığı’nın hazırladığı ‘Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası Tarife Ve Talimatı Tebliği’ dünkü resmi gazetede yayımlandı ve yürürlüğe girdi.

 

TÜM MADENLER KAPSAMDA

 

Tebliğe göre, sadece kömür madenciliği değil, yer altı ve yerüstü kömür madenciliğinin yanı sıra kömür dışındaki tüm yer altı madencilik faaliyetleri de zorunlu ferdi kaza sigortası kapsamına alındı.

 

150 BİN LİRALIK SİGORTA

 

Hazinenin tebliğinde maden işyerlerindeki kazalarda kişi başına sakatlanma ve ölüm teminatı 150 bin lira, maden sahiplerinin her bir sigortalı işçi için ödeyecekleri net prim tutarı ise 700 lira olarak belirlendi. Buna göre, sigorta şirketleri madenlerde sakatlanan sigortalı işçiler ile yaşamını yitiren madencilerin yakınlarına 150’er bin lira prim ödeyecek. Tebliğle yüzlerce ölüm ve sakatlanmaların yaşandığı madenlerin denetimi, bu görevini bugüne kadar hep ihmal eden ve kötüye kullanan devletin yerine bir anlamda sigorta şirketlerine de geçmiş olacak. Çünkü, her bir işçiyi 150’er bin liraya sigortalayacak olan şirketler, bunun için maden işyerlerini periyodik olarak ciddi risk incelemesine tabi tutacak.

 

 

RİSK VARSA SİGORTA YOK

 

Asgari sigortalama şartlarını taşımayan madenlerdeki işçiler sigortalanmayacağı gibi, bu işyerlerinin durumlarını düzeltmemesi halinde faaliyetlerini sürdürmesi de zora girecek. Asgari sigortalama şartlarını yerine getirene kadar, devlet bu maden işletmesinin faaliyetlerini durdurabilecek.

 

6 AYDA BİR RİSK İNCELEMESİ

 

Poliçe başlangıcından itibaren altı ay içinde aynı risk incelemesi tekrar edilecek, inceleme sonucunda ilgili tesisin asgari sigortalama şartlarını kaybettiği tespit edildiğinde mevcut sigorta teminatı askıya alınacak ve durum ruhsatı vermeye yetkili kamu kurumlarına ve maden sahiplerine derhal bildirilecek.

 

POLİÇE YOKSA, KÖMÜR DE YOK

 

En önemlisi, tesisteki faaliyet, ilgisine göre sigorta poliçesi düzenlenene veya sigorta teminatının tekrar yürürlüğe alınmasına kadar ilgili kamu kurumlarınca durdurulacak ve Sigorta poliçesi yapılıncaya kadar faaliyetlere izin verilmeyecek. Sigorta poliçesinin feshedildiği durumda ilgili mevzuatın ruhsat iptallerine yönelik hükümleri çerçevesinde işlem yapılarak ruhsatlar iptal edilecek. Kamu kurumlarınca ilgili mevzuat dahilinde üretim faaliyetlerinin durdurulduğu anda poliçe teminatı kendiliğinden askıya alınmış sayılacak.

 

BİR BUÇUK AYDA TÜM İŞÇİLERE SİGORTA

Madenlerdeki zorunlu ferdi kaza sigortası uygulaması belirlenen teminat (150 bin lira) dahilinde 45 gün içinde hayat bulmaya başlayacak.

Ve bugün itibariyle; sigortaya tâbi faaliyeti bulunan gerçek ve tüzel kişiler, aynı veya benzer teminatı sağlayan sigorta poliçeleri bulunup bulunmadığına bakılmaksızın, bir buçuk ay içinde yeni tebliğdeki karar çerçevesinde sigorta talebinde bulunmak zorunda olacak. Ayrıca dün yürürlüğe giren yeni tebliğ ile belirlenen teminat tutarlarında yapılacak değişiklikler yürürlükteki tüm sigorta sözleşmelerine herhangi bir ek prim alınmaksızın uygulanacak.

 

ADNAN KESKİN

Etiketler: