Çarşamba , 13 Mayıs 2015
Anasayfa » Ekonomi » Pompada indirim bu gece yarısı başlıyor
Pompada indirim bu gece yarısı başlıyor

Pompada indirim bu gece yarısı başlıyor

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)’nın dünkü toplantısında aldığı, petrol piyasasında 2 ay süreyle uygulanacak tavan fiyat uygulaması Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Kararda şu ifadelere yer verildi:

“Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 19/02/2015 tarihli toplantısında, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 10’uncu maddesi uyarınca petrol piyasasında iki ay süreyle uygulanacak akaryakıt fiyatının tespitine ilişkin aşağıdaki karar alınmıştır:

Madde 1 – Vergiler dahil ilgili gün geçerli olacak TL/Lt cinsinden akaryakıt rafineri çıkış fiyatı, akaryakıt dağıtım tavan fiyatı ve akaryakıt bayi tavan fiyatı aşağıda belirtilen şekilde hesaplanır:

Motorin Türleri Fiyatı :        

RF = Tüpraş İzmit Rafinerisi Motorin Satış Fiyatı (TL/Lt)
ABF = RF+(37 Kuruş/Litre)*1,18

Söz konusu 37 Kuruş/Litre marj dağıtıcı ve bayi marjı toplamı olup, bu marjın en az %60’ı bayiye verilecektir.

Benzin Türleri Fiyatı :

RF = Tüpraş İzmit Rafinerisi K. Benzin 95 Oktan Satış Fiyatı (TL/Lt)
ABF = RF+(34 Kuruş/Litre)*1,18

Söz konusu 34 Kuruş/Litre marj dağıtıcı ve bayi marjı toplamı olup, bu marjın en az %60’ı bayiye verilecektir.

RF: İlgili Gün Akaryakıt Rafineri Çıkış Fiyatı,

ABF : İlgili Gün Akaryakıt Bayi Tavan Fiyatı,

Madde 2 – Her bir ilde motorin türleri ve benzin türleri için Akaryakıt Bayi Tavan Fiyatına (ABF) ekteki tabloda belirlenen TL/Litre fiyat farkı uygulanabilir. Söz konusu fiyat farkını ürünün o ilde ikmalini sağlayan lisans sahibi/sahipleri (rafineri, dağıtıcı, bayi) aralarında paylaşabilir.

Madde 3 – Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 4 – Bu Kararı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.’’

İkinci maddede belirtilen tavan fiyat uygulamasına eklenebilecek fiyat farkı, İstanbul’da litre başına benzin ve motorin türlerinde 0,00, Ankara’da benzin türlerinde 0,03, motorin türlerinde 0,06, İzmir de ise benzin türlerinde 0,02, motorin türlerinde 0,00 TL olacak.

POMPADA İNDİRİM BU GECE YARISI BAŞLIYOR!

EPDK, bugün Resmi Gazete’de yayınlanan 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde uygulanan tavan fiyata yönelik bir açıklama yaptı. EPDK’nın açıklamasında şu bilgiler verildi:

Bilindiği üzere, “Ülkemiz petrol piyasasında fiyatların en yakın erişilebilir dünya serbest piyasa koşullarına göre oluşmadığı” anlaşıldığından, Kurumumuz tarafından 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde 20/02/2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 19/02/2015 tarih ve 5486 sayılı Kurul Kararı ile Kanun ile belirlenen iki aylık süre için tavan fiyat uygulaması başlatılmıştır. Bu süre zarfında akaryakıt satış fiyatlarındaki değişimler, esasen dünya petrol piyasalarında oluşan ürün fiyatları ve döviz kurundaki değişimlere göre belirlenmeye devam edecektir. Alınan Kurul Kararı ile sadece dağıtıcı ve bayi marjlarına sınır getirilmiş olup, uluslararası piyasalarda ve döviz kurundaki yaşanan fiyat değişimlerine göre yurt içi nihai fiyatlar artıp azalabilmektedir. Kurumumuz tarafından başlatılan tavan fiyat uygulaması ile:

*  Dağıtıcı ve bayi marjlarının toplamının tavanı motorin türlerinde 37 Kuruş/Litre, benzin türlerinde ise 34 Kuruş/Litre

*   Ülkemizin diğer bölgelerinde faaliyet gösteren lisans sahiplerinin herhangi bir mağduriyete uğramamasını sağlamak üzere, her bir ilin akaryakıt bayi tavan satış fiyatlarının ayrı ayrı belirlenebilmesi amacıyla, tavan fiyat uygulaması öncesindeki durumu yansıtan her bir il için fiyat farkları, belirlenmiştir.

Tavan fiyat bu gece saat 24:00’den itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

Tavan fiyat uygulaması 2 ay boyunca devam edecek olup, bu süre zarfında uygulanacak tavan fiyatlar iller bazında Kurumumuz internet sitesinden ilan edilecektir. Dağıtım şirketleri tarafından 21.02.2015 tarihinde uygulanacak fiyatlar, 20.02.2015 tarihinde Kurul Kararı kapsamında ilan edilen tavan fiyatlara uygun şekilde belirlenip ilgili mevzuat kapsamında Kuruma bildirilecektir.

Kurumumuz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de kanuni sorumlulukları çerçevesinde piyasada fiyat oluşumlarını titizlikle izleyecek rafineri, dağıtıcı ve bayi paylarının en yakın erişilebilir dünya serbest piyasa oluşumu ile uyumluluk göstermesi hususunu kararlılıkla yakından takip edecektir.

AJANSLAR

Etiketler: