Cuma , 5 Haziran 2015
Anasayfa » Ekonomi » 460 milyon Euro’luk Marmaray trenlerine uygun ray yok!
460 milyon Euro’luk Marmaray trenlerine uygun ray yok!

460 milyon Euro’luk Marmaray trenlerine uygun ray yok!

Çürümeye terk edilen 460 milyon Euro’luk Marmaray’ın 10’lu trenlerine göre İstanbul’da uygun demir yolu hattı olmadığı ve ray değiştiremediği ileri sürüldü.

Marmaray’da kullanılmak üzere alınan 10’ar vagonlu 38 trenin neden kullanılamadığı görüntülendi.

Bugün gazetesinin haberine göre, boyları 245 metre olan ve tanesi 12 milyon Euro’ya mal olan 10’lu vagonlar uygun bir dönüş manevra alanı olmadığı içi 3 yılı aşkın süredir raylar üzerinde bekletiliyordu.

Kazlıçeşme’den hareket eden tren, bitiş durağı olan Ayrılıkçeşme istasyonunda bütün yolcuları indiriyor. Daha sonra ise treni dönüş manevrasına doğru hareket ettiriyor. Durağın yaklaşık bir kilometre ötesinde bulunan manevra alanına gelen tren ray sisteminin bittiği noktaya kadar kafasını sokuyor. Daha sonra ise makinist Marmaray içinden geçerek ters istikametteki makine dairesine geçerek treni hareket ettiriyor.

Trafik butonlarının olduğu bölümden tren dönüş manevrasından tekrar Kazlıçeşme istikametine yol alıyor. Ayrılıkçeşme’de bulunan manevra alanı 122.5 metre olan 5’li sistem için uygun. Fakat 10’lu sistem için ayrılan manevra alanına trenin boyu sığmıyor.

Bir­le­şik Ta­şı­ma­cı­lık Sen­di­ka­sı Ge­nel Baş­ka­nı Na­zım Ka­ra­kurt, ma­nev­ra ala­nının ya­pıl­sa bi­le 10’lu sis­te­min kul­la­nı­la­ca­ğı bir de­mir yo­lu hat­tının ol­ma­dı­ğı­na dik­kat çek­ti.

Kul­la­nım­da olan 5’li di­zi­le­rin yol­cu ta­şı­ma için za­ten faz­la­sıy­la yet­ti­ği­ni be­lir­ten Ka­ra­kurt, “Mar­ma­ray pro­je­si 13 ki­lo­met­re­lik bir yer. Za­ten 10 da­ki­ka­da bir tren ça­lı­şı­yor. Ça­lı­şan 5’li di­zi­ler yol­cu ta­şı­ma­ya ye­ti­yor da ar­tı­yor bi­le. Şu­ an 17 di­zi ça­lı­şı­yor, 13 ki­lo­met­re­lik bir hat üze­rin­de bun­dan faz­la­sı­nı ray sis­te­mi kal­dı­ra­maz. Hat­tın ka­pa­si­te­si yet­me­z” de­di.

Nazım Karakurt, Ulaştırma Bakanlığı’nın, “Araçlar, test sürüşleri yapılmadığı için hizmete alınmadı” açıklamasını şöyle değerlendirdi:

“Bakanlık kelime oyunu yapıyor. 4 yıldır test sürecini bitirmemişsin bu da ayrı bir skandal. Asıl sorun şu: Çürümeye terk edilen trenlerin test süreçleri tamamlansa bile kullanılamayacağını onlar da biliyor. Bu trenler yine hiçbir yerde çalışmayacak. Bunların test sürecini tamamladın farz edelim, nerede çalıştıracaksınız? İstanbul’da bu trenlerin kullanılacağı bir demir yolu hattı yok.”

Etiketler: